Buro Integriteit LBIV

Een regulier vertrouwenspersoon is er alleen voor de melder van een probleem op de werkvloer. Een Vertrouwenspersoon Integriteit is er voor degene die een misstand meldt, maar ook voor het bedrijf waar iets aan de hand is. De externe vertrouwenspersonen van het Landelijk Buro Integriteit en Vertrouwenspersoon zijn dat ook. Een soort intermediairs bij problemen op de werkvloer. Sommige bedrijven schakelen ons al in voordat het misgaat: ze vragen bijvoorbeeld om hulp bij het opstellen van een integriteitsplan.

Integriteitsplan opstellen

Er is nog flink wat werk te verzetten als het gaat om het opstellen van een integriteitsplan. Volgens onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders heeft iets minder dan de helft van de bedrijven zijn meldprocedure bij misstanden op orde. Bedrijven met meer dan 50 medewerkers die dit niet op papier hebben staan, nemen een kostbaar risico. Als er geen meldregeling is, dan loopt een werkgever kans op flinke boetes. Het is dus verstandig om samen met een vertrouwenspersoon te kijken naar de eisen waar een goed integriteitsbeleid aan moet voldoen.

Integriteitsbeleid vraagt om samenwerking

Een integriteitsplan opstellen kan alleen als er sprake is van een goede samenwerking. Een vertrouwenspersoon, de afdelingen personeelszaken en financiën moeten nauw samenwerken om tot een goed beleid te komen. Ook is het belangrijk dat het beleid duidelijk wordt gepresenteerd op de werkvloer. Op die manier blijft het niet bij een formaliteit, maar wordt het een breed gedragen document dat problemen voorkomt en verhelpt.

Buro integriteit LBIV & de klokkenluidersregeling

Ad Bos, Paul van Buiten, Chelsea Manning en Edward Snowden. Niet zomaar een rijtje namen, maar een opsomming van klokkenluiders. Ze waren allemaal dapper genoeg om grote misstanden in hun bedrijf naar buiten te brengen. In Nederland hebben klokkenluiders sinds twee jaar te maken met de Wet Huis voor Klokkenluiders. Daarin zijn twee dingen afgesproken:

  1. Er moeten afspraken komen over integriteit en hoe die wordt gehandhaafd
  2. Er moet intern melding worden gemaakt van integriteitskwesties

Door deze wet moeten klokkenluiders eerst intern een probleem aan de kaak stellen. De werkgever krijgt dan de kans een oplossing te zoeken. Omdat een gesprek met een leidinggevende lastig kan zijn – zeker als de leidinggevende degene is waarover melding wordt gemaakt – kiezen veel bedrijven voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon.

Opstellen, presenteren en implementeren

Het LBIV helpt bedrijven en overheidsinstanties tijdens het hele traject rondom integriteitsbeleid. Een externe vertrouwenspersoon stelt samen met u een plan op, verzorgt een toelichtingsbijeenkomst voor medewerkers en is daarna het aanspreekpunt als er iets aan de hand is. Zo weet u zeker dat uw plan voldoet aan alle eisen en zijn wij een bekende gesprekspartner met betrekking tot gevoelige zaken op de werkvloer.

Bent u op zoek naar een buro Integriteit dat helpt bij het opstellen van een goed integriteitsbeleid, dat ondersteunt bij een klokkenluidersregeling en organisaties en melders ondersteunt bij misstanden op de werkvloer?
Direct contact opnemen