• Home
  • Integriteitsonderzoek

Integriteitsonderzoek legt de feiten over ongewenste omgangsvormen op tafel

Als er binnen uw organisatie sprake is van ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag, kunt u twee dingen doen. Eén, met medewerkers in gesprek gaan. Eventueel met hulp van een (externe) vertrouwenspersoon. Als dit niets oplost, of de situatie is te ernstig, kunt u kiezen voor een onderzoek. Een integriteitsonderzoek, ook wel feitenonderzoek genoemd, achterhaalt of er daadwerkelijk iets heeft plaatsgevonden. En, als het bijvoorbeeld gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag of discriminatie, welke personen hiervoor verantwoordelijk zijn. Of wie juist niet.

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Landelijke dekking

  • Gekwalificeerde Externe Vertrouwenspersonen
  • Specialist Integriteitsonderzoeken op thema Ongewenste Omgangsvormen
  • Advies werk ongewenste omgangsvormen

Vergunning is verplicht voor waarheidsvinding

Een integriteitsonderzoek binnen uw organisatie is ernstig. Juist daarom is het van belang dat u als werkgever zelf de juiste stappen zet. Dat u proportioneel te werk gaat en dat er sprake is van hoor en wederhoor. Als bedrijf mag u zelf geen feitenonderzoek doen. En ook veel advocatenkantoren of consultancybureaus hebben niet de verplichte vergunning. Het is goed om dit te weten. Als het tot een rechtszaak komt (arbeidsrechtelijk of strafrechtelijk), waarbij de advocaat van de tegenpartij in de smiezen heeft hoe het bewijsmateriaal is verworven, kan het hele onderzoek als onrechtmatig worden bestempeld. Met alle gevolgen van dien.

Signaalonderzoek versus feitenonderzoek

Een signaalonderzoek is bedoeld om signalen over ongewenste omgangsvormen boven water te krijgen. Het gaat daarbij om beleving en dieperliggende gevoelens van werknemers. Meer dan eens levert een signaalonderzoek als advies op dat er een integriteitsonderzoek/feitenonderzoek nodig is, om daarmee arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke vervolgstappen te zetten. Aan de hand van een signaalonderzoek is dit niet mogelijk. Als er een feitenonderzoek volgt, moet dit gebeuren door een bureau met een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Integriteitsonderzoek met een wettelijke basis

Voor een integriteitsonderzoek worden medewerkers geïnterviewd door een gecertificeerde rechercheur. Dit verloopt volgens een vastomlijnd protocol. Zo weten de medewerkers dat zij niet verplicht zijn om te antwoorden. In het protocol zijn ook de rechten en plichten van de onderzoeker duidelijk omschreven. Denk aan de bevoegdheden van de rechercheur, de gebruikte onderzoeksmethoden, het doorzoeken van de werkomgeving, etc. Zo heeft het onderzoek een stevige wettelijke basis.

Schakel LBIV in voor een feitenonderzoek

Na afloop van het integriteitsonderzoek, stelt de onderzoeker van het LBIV een eindrapportage op, met daarin alle feiten die zijn aangetroffen. Dit rapport gaat naar de opdrachtgever, die vervolgens een handleiding heeft om vervolgstappen te zetten. Denk aan een ontslag, een rechtszaak of een aangifte bij de politie.

Heeft u op dit moment een probleem met ongewenste omgangsvormen of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact met ons op. Een specialist op dit gebied helpt u verder op weg.

LBIV B.V.

Landelijk Buro Integriteit & Vertrouwenspersoon

Robijnstraat 78,
1812 RB Alkmaar (Alleen op afspraak)

Wij streven een landelijk dekking na met onze dienstverleners.

Tel. 085- 1307 814
E-mail: info@lbiv.nl

KvK: 77106598
BTW: NL860902687B01
LVV Lidmaatschap:  102887
LVV gecertificeerd