• Home
  • Signaalonderzoek

Signaalonderzoek haalt ongewenste omgangsvormen boven water

Op een bepaalde afdeling van uw organisatie heerst veel onrust. Via een vertrouwenspersoon of bedrijfsarts komen meldingen binnen over ongewenste omgangsvormen. En misschien melden opeens opvallend veel medewerkers zich ziek. Het LBIV kan dan helpen met een onderzoek naar de omgangsvormen en integriteit binnen uw organisatie. Dat noemen we een signaalonderzoek. Daarmee krijgt u snel inzicht in (eventuele) ongewenste omgangsvormen.

Van roddelen tot seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ongewenste omgangsvormen is een breed thema, waarbinnen veel mis kan gaan. Mensen voelen zich bijvoorbeeld geïntimideerd. Of er is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn ook organisaties waar werknemers veel roddelen in plaats van dat ze elkaar rechtstreeks aanspreken. Of er wordt gediscrimineerd. Misschien heeft u al intervisies gedaan, maar is de situatie niet verbeterd. Wellicht heeft u nog niets kunnen doen, omdat u niet weet waar de problemen vandaan komen. In al deze gevallen kunt u het LBIV inschakelen voor een signaalonderzoek.

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Landelijke dekking

  • Gekwalificeerde Externe Vertrouwenspersonen
  • Specialist Integriteitsonderzoeken op thema Ongewenste Omgangsvormen
  • Advies werk ongewenste omgangsvormen

De start van een onderzoek ongewenste omgangsvormen

De kracht van een signaalonderzoek naar ongewenste omgangsvormen en integriteit is dat het informeel is. We stellen met u als opdrachtgever een onderzoeksvraag op. Daarna maken we een plan van aanpak en een tijdlijn. Als dat eenmaal vastligt, informeert de werkgever alle medewerkers. Hij of zij legt uit waarom en op welke manier het onderzoek plaatsvindt. Ook verzoekt de werkgever iedereen om volledig mee te werken.

Zo verloopt een signalenonderzoek

Tijdens het signaalonderzoek interviewen we leidinggevenden en medewerkers van de afdeling(en) waar de problemen spelen. Met die kwalitatieve gesprekken achterhalen we de beleving en dieperliggende gevoelens van medewerkers. De gespreken zijn volledig vertrouwelijk en de verslagen worden geanonimiseerd. Met deze kennis kunnen medewerkers in alle vrijheid praten over wat er volgens hen aan de hand is. De ervaring leert dat we op die manier veel informatie ophalen. Uit de (geanonimiseerde) analyse na de gesprekken, volgt een advies voor de opdrachtgever.

Het slot van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek naar ongewenste omgangsvormen – en het advies – bespreken we zo snel mogelijk. Daarna volgt een bijeenkomst met de werkgever, werknemers en onderzoekers. Wij vertellen dan meer over de binnengehaalde informatie en de analyse. Ook presenteren wij onze adviezen. Tot slot geeft de werkgever aan welke eerste stappen hij of zij zal nemen om de problemen op te lossen.

Volledig vertrouwelijk signaalonderzoek

Onze specialistisch opgeleide onderzoekers nemen de interviews af. Zij zijn niet alleen onderzoeker, maar ook LVV-gecertificeerd vertrouwenspersoon. De kwaliteit en vertrouwelijkheid van het signaalonderzoek zijn dus volledig gewaarborgd. Goed om te weten: de werkgever of opdrachtgever krijgt op geen enkele manier toegang tot de inhoud van de interviews. Twee weken nadat het advies is uitgebracht, vernietigen we de gespreksverslagen. Omdat de informatie in vertrouwen is verkregen, is die ook niet bruikbaar voor een eventueel feitenonderzoek. Daarvoor is een feitenonderzoek nodig, waarheidsvinding met mogelijke arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen. Indien nodig, kan dit volgen op het signaalonderzoek.

Schakel ons in voor een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen

Spelen er bij u op de werkvloer problemen rondom ongewenste omgangsvormen of integriteit? Dan helpt LBIV u graag met een signaalonderzoek. Dat geeft uw organisatie niet alleen duidelijkheid over de problemen, maar ook over de oorzaken. Met het advies kunt u direct aan de slag om weer een veilige werkplek met een goede sfeer te creëren.

Wilt u meer informatie over een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en/of integriteit? Of wilt u een afspraak maken? Bel ons dan even of stuur een e-mail naar info@lbiv.nl. We staan graag voor u klaar.

LBIV B.V.

Landelijk Buro Integriteit & Vertrouwenspersoon

Robijnstraat 78,
1812 RB Alkmaar (Alleen op afspraak)

Wij streven een landelijk dekking na met onze dienstverleners.

Tel. 085- 1307 814
E-mail: info@lbiv.nl

KvK: 77106598
BTW: NL860902687B01
LVV Lidmaatschap:  102887
LVV gecertificeerd