• Home
  • Blog
  • Is seksuele intimidatie reden voor ontslag?

Is seksuele intimidatie reden voor ontslag?

Geplaatst op 23-10-2018

Is seksuele intimidatie reden voor ontslag?

Seksuele intimidatie is een vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied. Seksuele intimidatie komt in verschillende vormen voor. Verbaal en fysiek. Bij verbaal geweld gaat het bijvoorbeeld om seksistische opmerkingen of intieme vragen over het privéleven. Bij fysieke seksuele intimidatie gaat het om lichamelijk gedrag, zoals het ongewenst opzettelijk aanraken van iemand. Wanneer is seksuele intimidatie reden voor ontslag en wanneer niet? U leest het in dit blogartikel

 

Wanneer is er sprake van seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie op de werkvloer kan opzettelijk plaatsvinden, maar ook onbedoeld op die manier overkomen. Dit maakt het dan ook lastig om het probleem te herkennen. Wat goed is om te weten, is dat het bij seksuele intimidatie niet om de intentie van de dader gaat, maar om hoe de ontvanger het ervaart. De perceptie van het slachtoffer wordt dus altijd zeer serieus genomen. Iedereen bepaalt namelijk zelf waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag.

 

Is seksuele intimidatie altijd reden voor ontslag?

Het lijkt als vanzelfsprekend dat een werknemer die zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie ontslagen wordt. Maar kan dat zomaar? Nee, ontslag kan niet altijd. Het is namelijk mogelijk dat de seksuele intimidatie niet ernstig genoeg is, of niet bewezen kan worden. Daarnaast dient de werkgever de kwestie goed te hebben aangepakt. Dit houdt het volgende in:

  • De desbetreffende werknemer moet op de hoogte worden gesteld zodra de klacht bekend is;
  • De werknemer moet de kans krijgen de klacht in te zien en hierop te reageren;
  • De werkgever dient gegevens te verzamelen waaruit blijkt wie zich waaraan schuldig heeft gemaakt;
  • De werkgever gaat pas over tot sancties wanneer met grote mate van zekerheid is vastgesteld wat de werknemer heeft gedaan.

 

Wat zegt de wet over ontslag bij seksuele intimidatie?

Volgens de wet is de werkgever verplicht seksuele intimidatie te bestrijden. Zo hoort het voorkomen van seksuele intimidatie een onderdeel te zijn van het arbobeleid dat in een onderneming wordt gevoerd. Hierin worden preventieve en, zo nodig, ook repressieve maatregelen opgenomen. Seksuele intimidatie is niet altijd een reden voor ontslag. Wel is de werkgever verplicht disciplinaire maatregelen te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schorsing of het veranderen van functie en arbeidsplaats van de beschuldigde. Maar wanneer is seksuele intimidatie dan wel een reden voor ontslag? Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen het belang van de medewerker bij het behoud van werk en de ernst van zijn gedrag. In ernstige gevallen zal het waarschijnlijk nodig zijn de werknemer te ontslaan, mogelijk zelfs op staande voet, of anders door een ontbinding wegens verwijtbaar handelen en/of een verstoorde verhouding.

 

Wat te doen in geval van seksuele intimidatie?

Op het moment dat er een melding is van seksuele intimidatie dient er meteen actie ondernomen te worden. Beide partijen, dus zowel het slachtoffer als de degene die ervan beschuldigd wordt, moeten de juiste begeleiding krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door de situatie te bespreken met een vertrouwenspersoon. Indien het tot een klacht komt, dient een werkgever een onderzoek uit te laten voeren. Het is af te raden om dat als werkgever zelf te doen. Waarom? Omdat u in een lastig pakket terechtkomt. Los van het gegeven dat een dergelijk onderzoek heel specialistisch is, is het ook lastig om objectief en onbevooroordeeld te blijven.

 

Meer weten?

Is er bij u op de werkvloer sprake van seksuele intimidatie? En vraagt u zich af hoe u het best kunt handelen? Wij helpen u graag. De vertrouwenspersonen van het Landelijk Buro Integriteit en Vertrouwenspersoon zorgen weer voor rust op de werkvloer. Met integriteitsplannen, maar ook met presentaties en implementaties. En door een aanspreekpunt te zijn en blijven voor medewerkers. Zo wordt iedere werkplek een veilige werkplek.

 

Contact

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.

  • Landelijke dekking

  • Gekwalificeerde Externe Vertrouwenspersonen
  • Specialist Integriteitsonderzoeken op thema Ongewenste Omgangsvormen
  • Advies werk ongewenste omgangsvormen
LBIV B.V.

Landelijk Buro Integriteit & Vertrouwenspersoon

Robijnstraat 78,
1812 RB Alkmaar (Alleen op afspraak)

Wij streven een landelijk dekking na met onze dienstverleners.

Tel. 085- 1307 814
E-mail: info@lbiv.nl

KvK: 77106598
BTW: NL860902687B01
LVV Lidmaatschap:  102887
LVV gecertificeerd