Onderzoek omgangsvormen en integriteit

Herkent u dit? Op een bepaalde afdeling van uw organisatie is veel onrust. Via de vertrouwenspersoon of bedrijfsarts komen meldingen binnen over ongewenste omgangsvormen. In dat geval helpt LBIV u graag met een onderzoek naar deze omgangsvormen en integriteit, oftewel een signalen onderzoek. Zo krijgt u inzicht in deze misstanden.

Van roddelen tot seksuele intimidatie

Problemen met de integriteit of ongewenste omgangsvormen zijn heel breed. Mensen voelen zich bijvoorbeeld geïntimideerd of er is sprake van seksuele intimidatie. Of werknemers roddelen veel in plaats van dat ze elkaar rechtstreeks aanspreken. Misschien heeft u al een intervisie met het bewuste team gedaan, maar is de situatie niet verbeterd. In al deze gevallen kunt u LBIV inschakelen voor een signalen onderzoek.

De start van een onderzoek ongewenste omgangsvormen

Het grote voordeel en de kracht van een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en integriteit is dat het informeel is. De eerste stap is dat we samen met u als opdrachtgever een onderzoeksvraag opstellen. Daarna maken we een plan van aanpak en een tijdlijn van het signalen onderzoek. Als dat eenmaal vaststaat, informeert de werkgever alle medewerkers. Hij of zij legt dan uit waarom en op welke manier het onderzoek plaatsvindt. Ook verzoekt de werkgever iedereen om volledig mee te werken.

Zo verloopt een signalen onderzoek

Tijdens het signalen onderzoek interviewen we alle leidinggevenden en medewerkers van de afdeling waar de problemen spelen. Die gesprekken zijn volledig vertrouwelijk. Daardoor kunnen medewerkers helemaal vrij praten over wat er aan de hand is. Ook mogen ze het verslag van hun interview reviewen. De ervaring leert dat we op die manier veel informatie ophalen. Zodra we alle interviews hebben afgenomen, maken we een geanonimiseerde analyse. Daaruit volgt een advies.

Het slot van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en het advies bespreken we vervolgens met u als opdrachtgever. Daarna is er een bijeenkomst met de werkgever, werknemers en onderzoekers. De onderzoekers vertellen dan meer over de binnengehaalde informatie en analyse. Ook presenteren we onze adviezen. Tot slot geeft de werkgever aan welke eerste stappen hij of zij neemt om de problemen op te lossen.

Volledig vertrouwelijk

De werkgever of opdrachtgever krijgt op geen enkele manier toegang tot de inhoud van de interviews. Twee weken nadat het advies is uitgebracht, vernietigen we de interviews. Ook mogen we ze niet gebruiken voor een eventueel feitenonderzoek. Bovendien nemen onze specialistisch opgeleide onderzoekers de interviews af. Zij zijn niet alleen onderzoeker, maar ook LVV-gecertificeerd vertrouwenspersoon. De kwaliteit en vertrouwelijkheid van het signalen onderzoek zijn dus volledig gewaarborgd.

Schakel LBIV in voor een onderzoek omgangsvormen en integriteit

Spelen er bij u op de werkvloer problemen rondom omgangsvormen of integriteit? Dan helpt LBIV u graag met een signalen onderzoek. Dat geeft uw organisatie niet alleen duidelijkheid over de problemen, maar ook over de oorzaken. Met het advies kunt u direct aan de slag om weer een veilige werkplek met een goede sfeer te creëren. We staan zowel private als publieke instanties bij.

Wilt u meer informatie over een onderzoek naar omgangsvormen en/of integriteit of wilt u een afspraak maken? Bel ons dan even of stuur een mail naar info@lbiv.nl. We staan graag voor u klaar.
Direct contact opnemen