Extern Klachtencommissie

De Arbowet verplicht de werkgever binnen het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid te voeren gericht op voorkoming of beperking van PSA, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, werkdruk die onaanvaardbare stress toe brengt).

In dat kader is het raadzaam dat de organisatie een Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen instelt. Een Klachtencommissie onderzoekt de klacht, voert gesprekken in het kader van hoor en wederhoor.

De Klachtencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is en adviseert over de te nemen maatregelen bij een officiële klacht.

Binnen het Landelijk Buro Integriteit & Vertrouwenspersoon bieden wij ook de mogelijkheid voor het inhuren van een compleet samengestelde professionele klachtencommissie, bestaande o.a. uit:

Aynur Stockmann
Jurist

Aynur Stockmann is een ervaren jurist (Bestuursrecht) en heeft veel ervaring in bezwaarschriftencommissies. Verder is Aynur onder andere vertrouwenspersoon sport en Mediator in opleiding.

Dick van der Pol
Jurist

Dick van der Pol is jarenlang advocaat geweest bij een zeer gerenommeerd en bekend kantoor. Ook is Dick Mediator. https://www.confidentialpeople.nl/

Tom Heijm
Onderzoeker

Tom Heijm heeft als oprichter van het LBIV veel ervaring in “Waarheidsvinding”, omgangsvormen & Integriteitsonderzoeken. Verder heeft Tom ervaring met publiek- en privaatrechtelijk onderzoeken.

Kortom een klachtencommissie met ruime werk- en levenservaring.

Daarnaast zijn alle leden van de klachtencommissie ervaren en LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen en zij weten op welke wijze ze de klacht tot een bevredigend einde kunnen brengen voor zowel klager als werkgever.

Overweegt u een externe klachtencommissie aan te stellen, neem dan contact op en u verneemt over de verdere werkwijze en de tarieven.

Of direct bellen mag ook op 06- 1844 2424.

LBIV